Jump to content

Device\HarddiskVolume2\EFI\Microsoft\Boot\BCD - açılamıyor [4]


Recommended Posts

Merhaba,

Bilgisayarı özel olarak tarattırdığımda (Gelişmiş Taramalar - Özel Tarama - Önyükleme kesimler/UEFI) günlükte bazı kısımların taranmadığını gördüm. Son günlerde bilgisayarda bazı beklenmeyen davranışlar ile karşılaştığımdan virüs olabileceğinden şüpheleniyorum. Bu kısımların taramasını nasıl yapabiliriz?

* Taramayı yönetici olarak yapıyorum.

* Günlüğün tamamı şu şekilde;

Günlük
Tarama Günlüğü
Algılama Altyapısı sürümü: 22604 (20210107)
Tarih: 7.01.2021  Saat: 12:06:55
Taranan diskler, klasörler ve dosyalar: Önyükleme kesimleri/UEFI
\Device\HarddiskVolume2\EFI\Microsoft\Boot\BCD - açılamıyor [4]
\Device\HarddiskVolume2\EFI\Microsoft\Boot\BCD.LOG - açılamıyor [4]
Taranan nesne sayısı: 322
Algılama sayısı: 0
Tamamlanma saati: 12:07:06  Toplam tarama süresi: 11 sn (00:00:11)

Notlar:
[4] Nesne açılamıyor. Başka bir uygulama veya işletim sistemi tarafından kullanılıyor olabilir.
 

 

Machine translation:

When I had the computer scanned specifically (Advanced Scans - Custom Scan - Boot cuts / UEFI) I found that some parts of the log were not scanned. Since I have encountered some unexpected behavior on the computer recently, I suspect it may be a virus. How can we scan these parts?

* I'm doing the scan as an administrator.

* The entire diary is as follows;

Daily
Scan Log
Detection Engine version: 22604 (20210107)
Date: 7.01.2021 Time: 12:06:55
Scanned disks, folders and files: Boot sectors / UEFI
\ Device \ HarddiskVolume2 \ EFI \ Microsoft \ Boot \ BCD - cannot open [4]
\ Device \ HarddiskVolume2 \ EFI \ Microsoft \ Boot \ BCD.LOG - cannot open [4]
Number of objects scanned: 322
Number of detections: 0
Completion time: 12:07:06 Total scan time: 11 sec (00:00:11)

Notes:
[4] Object cannot be opened. It may be used by another application or operating system.

Edited by Marcos
Machine translation added
Link to comment
Share on other sites

  • Administrators

First of all we kindly ask you to post in English since this is an English forum.

As for the error, it's ok to ignore it. Some system files are inaccessible even if you run a scan as an administrator.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...